Doporučujeme: Italo.cz | Zkus to jinak - logicky | Služby pro Váš web | Snadné sdílení souborů | Měření rychlosti internetu | TV program | Stahovač videí z YouTube

Hypotéka – Hypotéka a informace na toto téma.

Jaké jsou nejčastější překážky při vyřizování hypotéky

Datum: 8. 8. 2013 19.26 | 1748× | Kategorie: Banky | Komentáře: 0

Vyřízení úvěru sestává z několika fází. V první se jedná především o vyplnění žádosti, která obsahuje i informaci o našich čistých příjmech. V tomto stádiu vyřizování banka zkoumá to, zda budeme s velkou pravděpodobností schopni splácet plánovanou splátku úvěru. V této fázi nahlédne do bankovních registrů, které ji prozradí veškeré naše úvěry. Případné splátky se mohou stát položkou, která nám v očích banky snižuje výslednou šanci na získání hypotéky.

Součástí každé žádosti o vyřízení úvěru je znalecký posudek, v němž odhadce určí hodnotu zastavované nemovitosti. Tento posudek nejčastěji stojí od 3.000 do 5.000 Kč. Ušetřit za odhad lze využitím služby online ocenění. Kdy u měst nad 10.000 obyvatel jsou již vytvořené tzv. cenové mapy, podle kterých banka zohlední jednotlivé parametry naší nemovitosti a podle tabulek či vzorů naši nemovitost ocení. Pokud je však nemovitost atipická, může dojít k i velkému rozdílu mezi cenou, již by určil odhadce a vzešlou z online ocenění.

Velké překvapení může také nastat, pokud zaplatíme odhad a hodnota nemovitosti je nižší, než jsme uváděli v žádosti o úvěr.

Další informativní články:

Úrokové sazby hypoték klesnou již jen mírně, přesto je refinancování na místě. Zájem o refinancování hypoték stále roste.

Refinancování hypotéky přináší nové možnosti.

Banky už nesmí vybírat poplatek za splátku v hotovosti. Novela zákona současně zvyšuje limit pro bezplatnou výměnu mincí či bankovek.